Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Hurtowy rynek gazu ziemnego w pierwszym kwartale roku - kolejne wyniki monitoringu Prezesa URE

Jak z wynika z danych o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle przygotowanych w ramach monitoringu hurtowego rynku gazu ziemnego, na koniec pierwszego kwartału br . koncesję na obrót paliwami gazowymi posiadało 130 podmiotów, jednak tylko 42 przedsiębiorstwa aktywnie uczestniczyły w obrocie gazem ziemnym.

W pierwszym kwartale 2014 r. wolumen transakcji zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC wyniósł 405,7 GWh, natomiast na giełdzie towarowej - 1 108 GWh Dane z monitoringu Prezesa URE wskazują także, że w I kwartale  br. w wyniku realizacji kontraktów zawartych na Towarowej Giełdzie Energii dostarczono 1 108 429 MWh gazu ziemnego po średniej cenie 110,34 zł/MWh. W tym okresie zawarte zostały kontrakty na wolumen 89 395 MWh na rynku spot i 937 199 MWh na rynku terminowym.

Szczegółowe dane cyklicznego monitoringu Prezesa URE przedstawia Informacja o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle za I kwartał 2014 r.

Prezentowane dane zostały przygotowane na podstawie informacji przedłożonych Prezesowi URE przez koncesjonowane przedsiębiorstwa energetyczne.

Data publikacji : 02.05.2014

Opcje strony

do góry