Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Już od 7 lat mamy wybór - kolejni odbiorcy energii elektrycznej z grupy taryfowej G skorzystali z prawa wyboru sprzedawcy

Mija siedem lat, odkąd  wszyscy odbiorcy mogą korzystać z prawa do zmiany sprzedawcy energii. Odbiorcy w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G) zyskali takie prawo 1 lipca 2007 roku. Z roku na rok liczba klientów, którzy zdecydowali się na zmianę operatora stale rośnie. Do dziś sprzedawcę prądu zmieniło 185 608 odbiorców w gospodarstwach domowych, co stanowi wzrost o prawie 37% od końca 2012 roku.

W marcu 2014 r. zmiany sprzedawcy dokonało 13 829 gospodarstw domowych, podczas gdy w kwietniu br. liczba ta wzrosła do 14 144.

Natomiast wśród odbiorców z grupy taryfowej A, B, C (odbiorcy przemysłowi) liczba zmian sprzedawcy odnotowana w marcu 2014 r. wynosiła 2 489, w kwietniu  br. dokonano 2 383 zmian.

Liczbę odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę energii w podziale na grupy odbiorców prezentuje poniższy wykres:

(na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi)

Przypominamy: Jeśli umowa zostaje zawarta poza lokalem przedsiębiorcy (zazwyczaj umowy sprzedaży energii elektrycznej zawierane są w domach odbiorców, a przedsiębiorstwo reprezentowane jest przez akwizytora) i jej zapisy po wnikliwej lekturze nie odpowiadają odbiorcy - może ulec rozwiązaniu w ciągu 10 dni. W tym celu informację o odstąpieniu od zawartej umowy należy wysłać pocztą, koniecznie za potwierdzeniem odbioru. Odstąpienia można dokonać także osobiście, w siedzibie przedsiębiorstwa. Więcej informacji na temat najważniejszych praw odbiorców zawiera opracowany przez URE  Zbiór Praw Konsumenta Energii Elektrycznej.

 

Szczegóły dotyczące liczby zmian sprzedawcy energii znajdują się w Informacjach dotyczących zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres XII 2007 r. do IV 2014 r.

Data publikacji : 27.06.2014
Data modyfikacji : 01.07.2014

Opcje strony

do góry