Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiany w sprawozdawczości kwartalnej wytwórców biokomponentów i producentów paliw

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki informuje, że dla sprawozdań kwartalnych składanych za III kwartał 2014 r. oraz za następne kwartały, ulega zmianie zakres merytoryczny sprawozdań oraz ich adresaci.

Począwszy od sprawozdań składanych za III kwartał 2014 r., wytwórcy zostali zobowiązani do ich składania jedynie do Agencji Rynku Rolnego, a producenci nadal do Urzędu Regulacji Energetyki.

Wzory ww. sprawozdań powinny zostać określone odpowiednio przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych oraz przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Oznacza to, że dotychczasowe wzory, opracowane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, nie mają zastosowania dla sprawozdań składanych za III kwartał 2014 r. oraz za kolejne kwartały.

Z informacji posiadanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wynika jednak,że w toku prac parlamentarnych znajdują się przepisy przesuwające termin wejścia w życie nowych zasad sprawozdawczych na 1 stycznia 2015 r. Przewiduje się, że stosowna korekta przepisów wejdzie w życie przed końcem III kwartału 2014 r.

Składanie sprawozdań kwartalnych za II kwartał 2014 r. pozostaje na dotychczasowych zasadach.

Terminy składania sprawozdań kwartalnych przez wytwórców i producentów nie ulegają zmianie - sprawozdania te należy przekazać w terminie do 45 dni po zakończeniu kwartału.

Szczegóły dotyczące zmian w sprawozdawczości kwartalnej na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, znajdują się w Komunikacie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 25/2014.

Data publikacji : 02.07.2014
Data modyfikacji : 03.07.2014

Opcje strony

do góry