Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejni odbiorcy energii elektrycznej z grupy taryfowej G skorzystali z prawa wyboru sprzedawcy

Jak wynika z monitoringu Prezesa URE, wzrosła liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G). W kwietniu br. zmiany sprzedawcy dokonało 14144 gospodarstw domowych, podczas gdy w maju 2014 r. liczba ta wzrosła do 16018.

Natomiast wśród odbiorców z grupy taryfowej A, B, C (odbiorcy przemysłowi) liczba zmian sprzedawcy odnotowana w kwietniu 2014 r. wynosiła 2383, w maju  br. dokonano 1945 zmian.

Liczbę odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę energii w podziale na grupy odbiorców prezentuje poniższy wykres:

(na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi)

Przypominamy: Jeśli umowa zostaje zawarta poza lokalem przedsiębiorcy (zazwyczaj umowy sprzedaży energii elektrycznej zawierane są w domach odbiorców, a przedsiębiorstwo reprezentowane jest przez akwizytora) i jej zapisy po wnikliwej lekturze nie odpowiadają odbiorcy - może ulec rozwiązaniu w ciągu 10 dni. W tym celu informację o odstąpieniu od zawartej umowy należy wysłać pocztą, koniecznie za potwierdzeniem odbioru. Odstąpienia można dokonać także osobiście, w siedzibie przedsiębiorstwa.

 

Szczegóły dotyczące liczby zmian sprzedawcy energii znajdują się w Informacjach dotyczących zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres XII 2007 r. do V 2014 r.

Data publikacji : 15.07.2014

Opcje strony

do góry