Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 32/2014

Prezes URE, działając na podstawie przepisów ustawy - Prawo energetyczne, ogłosił średnią cenę zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W II kwartale cena ta wyniosła 1,09 zł/m3.

Szczegółowe informacje w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne zawiera Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 32/2014.

Data publikacji : 14.08.2014

Opcje strony

do góry