Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5851,Indywidualne-rozliczenie-beneficjentow-pomocy-publicznej-za-2013-r.html
2021-10-17, 20:24

Strona znajduje się w archiwum.

Indywidualne rozliczenie beneficjentów pomocy publicznej za 2013 r.

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 35/2014

Prezes URE, realizując ustawę o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (ustawę KDT), dokonał korekt rocznych kosztów osieroconych i korekt kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego oraz kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2013 rok dla wytwórców objętych tą ustawą i uczestniczących w 2013 r. w programie pomocy publicznej.

Indywidualne rozliczenie za 2013 r. każdego z wytwórców objętego ww. ustawą zawiera Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 35/2014.

Data publikacji: 09.09.2014
Data modyfikacji: 17.12.2018

Opcje strony