Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zaproszenie do konsultacji publicznych Zbioru dobrych praktyk w zakresie współpracy sektorów telekomunikacyjnego oraz energetycznego

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki informuje, że Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął  dyskusję publiczną nad Zbiorem dobrych praktyk w zakresie współpracy sektorów telekomunikacyjnego oraz energetycznego, zamieszczonym na stronie UKE.

Przedmiotowy dokument jest wynikiem prac zespołów powołanych na podstawie Porozumienia z dnia 14 października 2013 r. w sprawie współpracy na rzecz rozpoznania barier w obszarze rynku telekomunikacyjnego i rynku energetycznego oraz wskazania niezbędnych działań do ich usunięcia, zawartego pomiędzy Prezesem UKE oraz Prezesem URE.

Nadrzędnym celem porozumienia UKE-URE na rzecz likwidacji barier w inwestycjach telekomunikacyjnych i energetycznych jest spełnienie postulatów zawartych w Europejskiej Agendzie Cyfrowej oraz w Dyrektywach Parlamentu Europejskiego, tj. rozpoznanie barier na rynkach telekomunikacyjnym i energetycznym, a następnie podjęcie działań zmierzających do ich usunięcia. Porozumienie stanowi platformę współpracy w czterech obszarach:

  • polityki regulacyjnej,
  • zagadnień szczegółowych i technicznych regulacji międzysektorowych,
  • legislacji,
  • współpracy zewnętrznej.

 

Data publikacji : 20.10.2014
Data modyfikacji : 22.10.2014

Opcje strony

do góry