Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5887,Hurtowy-rynek-gazu-ziemnego-w-trzecim-kwartale-2014-roku-kolejne-wyniki-monitori.html
22.07.2024, 21:14

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Hurtowy rynek gazu ziemnego w trzecim kwartale 2014 roku - kolejne wyniki monitoringu Prezesa URE

Jak wynika z danych o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle przygotowanych w ramach monitoringu hurtowego rynku gazu ziemnego, na koniec trzeciego kwartału br. koncesję na obrót paliwami gazowymi posiadało 138 podmiotów, natomiast 58 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym.

W trzecim kwartale 2014 r. wolumen transakcji zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC wyniósł 486,0GWh, natomiast na giełdzie towarowej 11 075GWh. Dane z monitoringu wskazują także, że w pierwszych trzech kwartałach br. w wyniku realizacji kontraktów zawartych na Towarowej Giełdzie Energii dostarczono 13 942 309 MWh gazu ziemnego po średniej cenie 85,17 zł/MWh. W tym okresie zawarte zostały kontrakty na wolumen 1 827 331MWh na rynku spot i 62 083 603 MWh na rynku terminowym.

Wyniki notowań poszczególnych kontraktów są na bieżąco podawane na stronie www.wyniki.tge.pl.

Szczegółowe dane z cyklicznego monitoringu Prezesa URE przedstawia Informacja o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle za III kwartał 2014 r.

Prezentowane dane zostały przygotowane na podstawie informacji przedłożonych Prezesowi URE przez koncesjonowane przedsiębiorstwa energetyczne.

Data publikacji : 29.10.2014
Data modyfikacji : 30.10.2014

Opcje strony