Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejni odbiorcy energii elektrycznej skorzystali z prawa wyboru sprzedawcy

Jak wynika z cyklicznego monitoringu Prezesa URE, w lipcu 2014 r. zmiany sprzedawcy dokonało 12 593 gospodarstw domowych (grupa taryfowa G), podczas gdy w sierpniu br. liczba ta wyniosła 12 248 zmian.

Natomiast wśród odbiorców z grupy taryfowej A, B, C (odbiorcy przemysłowi) liczba zmian sprzedawcy odnotowana w lipcu 2014 r. wynosiła 2 072, w sierpniu br. dokonano 1 497 zmian.

Liczbę odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę energii w podziale na grupy odbiorców prezentuje poniższy wykres:

(na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi)

Przypominamy: Jeśli umowa zostaje zawarta poza lokalem przedsiębiorcy (zazwyczaj umowy sprzedaży energii elektrycznej zawierane są w domach odbiorców, a przedsiębiorstwo reprezentowane jest przez akwizytora) i jej zapisy po wnikliwej lekturze nie odpowiadają odbiorcy - może ulec rozwiązaniu w ciągu 10 dni. W tym celu informację o odstąpieniu od zawartej umowy należy wysłać pocztą, koniecznie za potwierdzeniem odbioru. Odstąpienia można dokonać także osobiście, w siedzibie przedsiębiorstwa. Więcej informacji na temat najważniejszych praw odbiorców zawiera opracowany przez URE  Zbiór Praw Konsumenta Energii Elektrycznej.

 

Szczegóły dotyczące liczby zmian sprzedawcy energii znajdują się w Informacjach dotyczących zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres XII 2010 r. do VIII 2014 r.

Data publikacji : 31.10.2014

Opcje strony

do góry