Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

100 000 świadectw pochodzenia wydane przez Prezesa URE

Świadectwa pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii są ważnym instrumentem wsparcia producentów zielonej energii.

Pod koniec III kwartału 2014 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, podpisał 100-tysięczne świadectwo pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w źródłach odnawialnych. Świadectwa te wydawane są przez Prezesa URE od 2004 roku, po rozpatrzeniu wniosku producenta. Prawa majątkowe wynikające z posiadanego świadectwa mogą być zbywalne i są przedmiotem obrotu na giełdzie towarowej Zbycie praw majątkowych zwiększa przychód producentów zielonej energii, zatem świadectwa pochodzenia są ważnym instrumentem wspierającym rozwój energetyki odnawialnej. Wobec zobowiązań wynikających m.in. z pakietu klimatycznego 3 x 20 Polska musi w coraz większym stopniu wykorzystywać odnawialne źródła energii, których udział w bilansie energetycznym Polski ma wynieść w 2020 r. co najmniej 15%.
 
Zainstalowana w Polsce łączna moc odnawialnych źródeł energii nieustannie rośnie i w końcu III kw. br. wynosiła blisko 5 843,6 MW, o 333 MW więcej niż na koniec poprzedniego roku.
 
Wraz z powstawaniem nowych mocy rośnie liczba wydawanych świadectw pochodzenia. Świadectwo o numerze 75 tys. było wydane w końcu II kw. 2013 r. Zatem na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy wydano 25 tys., czyli jedną czwartą wszystkich świadectw. Od początku tego roku do końca III kwartału Prezes URE podpisał 16 328 świadectw pochodzenia.

Więcej informacji o wydawaniu świadectw pochodzenia energii: www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/odnawialne-zrodla-ener/swiadectwa-pochodzenia

Data publikacji : 06.11.2014
Data modyfikacji : 18.05.2015

Opcje strony

do góry