Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Utrzymuje się wzrost liczby zmian sprzedawcy energii

Jak wynika z comiesięcznej informacji URE, we wrześniu br. liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej była wyższa niż w kilku poprzednich miesiącach. Od grudnia 2010 r. zmiany sprzedawcy dokonało ponad ćwierć miliona gospodarstw domowych.

Co miesiąc URE podaje do wiadomości publicznej liczbę zmian sprzedawcy energii elektrycznej. Najnowsza informacja wskazuje, że we wrześniu br. na zmianę dostawcy zdecydowało się 15 439 gospodarstw domowych (grupa taryfowa G) oraz 1 571 podmiotów instytucjonalnych (z grup A, B i C). W sierpniu br. te wielkości wynosiły odpowiednio: 12 248 i 1 497.

Monitoring prowadzony od grudnia 2010 r. wykazuje, że w ciągu niespełna czterech lat z prawa do zmiany sprzedawcy skorzystało ponad ćwierć miliona gospodarstw domowych i blisko 118,5 tys. odbiorców instytucjonalnych, co prezentuje poniższy wykres:

Zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres od grudnia 2010 r. do września 2014 r.

Na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi

Szczegóły dotyczące liczby zmian sprzedawcy energii znajdują się w Informacjach dotyczących zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres XII 2010 r. do IX 2014 r.

Data publikacji : 20.11.2014

Opcje strony

do góry