Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przedstawiciele URE na EuroPOWER

Podczas jubileuszowej 20. Konferencji EuroPOWER pierwszego dnia dyskutowano m.in. o projekcie polityki energetycznej do 2050 r. europejskim rynku energii i liberalizacji rynku gazu.

Odbywającą się 19 i 20 listopada br. w warszawskim hotelu Westin konferencję otworzyło wystąpienie wicepremiera i ministra gospodarki, Janusza Piechocińskiego. Wśród uczestniczących w konferencji menedżerów i ekspertów jest duża grupa przedstawicieli Urzędu Regulacji Energetyki. Wśród poproszonych o wystąpienia panelistów byli m.in. Maciej Bando, prezes URE oraz Halina Bownik-Trymucha, dyrektor departamentu Rozwoju Rynku i Spraw Konsumenckich.

Prezes Maciej Bando wziął udział w panelu dyskusyjnym poświęconym liberalizacji rynku gazu. Zwrócił on uwagę na nietypowość procesu liberalizacji tego rynku w Polsce, ze względu na dominację jednego podmiotu, jakim jest PGNiG. Uczestnicy dyskusji omawiali także tematykę KDTów i ich wpływ na politykę podmiotów działających na tym rynku. Prezes URE ponowił zaproszenie do dalszej merytorycznej dyskusji na ten temat między zainteresowanymi stronami.

Poruszono także tematykę ustawy o zapasach i toczono spory na temat rozbieżnych punktów widzenia i praktyki działania uczestników rynku, w tym PGNiG. W kontekście zapasów wskazywano na nowe kierunki dostaw, w tym z powstającego właśnie terminalu w Świnoujściu. W podsumowaniu tej części konferencji Prezes URE podkreślił, że liberalizacja rynku gazu powinna być procesem przebiegającym łagodnie i z tą konkluzją zgodzili się wszyscy pozostali uczestnicy panelu.

Podczas pierwszego dnia konferencji dyskutowano ponadto o projekcie polityki energetycznej do 2050 r., europejskim rynku energii i o energetyce jako istotnym źródle innowacji dla całej gospodarki. Uczestnicy dyskusji oceniali, że generalnie sektor znajduje się obecnie w przyzwoitej kondycji, a stojące przed nim wyzwania są podobne jak w innych krajach europejskich.

Data publikacji : 20.11.2014

Opcje strony

do góry