Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zasady ustalania zwrotu z kapitału w 2015 r.

Prezes URE opublikował Informację nr 43/2014 w sprawie zasad i sposobu ustalania oraz uwzględniania w taryfach dla ciepła zatwierdzanych w 2015 roku zwrotu z kapitału (kosztu kapitału).

W Informacji nr 43/2014 przypomniano, że została ona sporządzona w oparciu o metodę ustaloną i opublikowaną w Informacji nr 9/2013 z 4 kwietnia 2013 r. Informacja dotycząca 2015 r. uwzględnia zmiany niektórych wskaźników do obliczenia średnioważonego kosztu kapitału.

W informacji podano m.in., że w kalkulacji średniego ważonego kosztu kapitału (WACC) dla taryf zatwierdzanych w 2015 r. należy uwzględnić stopę wolną od ryzyka na poziomie 3,183%. Do kalkulacji taryf w 2015 r. należy uwzględnić premię za ryzyko udostępnienia kapitału własnego w wysokości 5,413%. WACC dla taryf w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła zatwierdzanych w 2015 r. wyniesie 8,536%, a dla wytwarzania ciepła - 8,042%. Pełny tekst Informacji nr 43/2014.

Data publikacji : 04.12.2014

Opcje strony

do góry