Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ceny energii w 2015 roku bez większych zmian

Prezes URE zatwierdził taryfy dystrybutorom energii elektrycznej oraz tzw. sprzedawcom z urzędu, którzy sprzedają energię odbiorcom w gospodarstwach domowych. Nowe stawki, które wejdą w życie z początkiem stycznia, oznaczają średni wzrost płatności od około 1 do 2 złotych miesięcznie na rachunkach odbiorców grup taryfowych G.

16 grudnia Prezes URE zatwierdził taryfy operatorom systemów dystrybucyjnych. Stawki dystrybucyjne stanowią około połowy kwoty widocznej na rachunku odbiorców w gospodarstwach domowych. Taryfy dystrybutorów: Energa Operator, Enea Operator, Tauron Dystrybucja, RWE Operator oraz PGE Dystrybucja wzrosną średnio dla wszystkich grup odbiorców o 3,9 %, przy czym stawki opłat dystrybucyjnych dla odbiorców w gospodarstwach domowych wzrosną od ok. 70 groszy miesięcznie dla odbiorców przyłączonych do sieci PGE do ok. 1,60 zł dla odbiorców w gospodarstwach domowych korzystających z sieci Tauron Dystrybucja (tj. średnio 3,4 %). Wzrost stawek dystrybucyjnych wynika z potrzeby zwiększenia nakładów inwestycyjnych na poprawę bezpieczeństwa i ciągłości zaopatrzenia odbiorców w energię elektryczną.

Regulator zatwierdził także taryfy na sprzedaż energii energetycznej przedsiębiorstwom Enea, PGE Obrót i Tauron Sprzedaż. Zatwierdzone na 2015 rok taryfy zakładają niewielką, nieco ponad półprocentową podwyżkę cen energii elektrycznej dla odbiorców z grup G, tj. gospodarstw domowych. Wzrost cen energii wynika ze zwiększających się z roku na rok obowiązków zakupu tzw. energii kolorowej (m.in. energia „zielona”, energia z kogeneracji).

W efekcie zatwierdzonych taryf łączne rachunki odbiorców w gospodarstwach domowych, którzy kupują  prąd od tzw. sprzedawców z urzędu, wzrosną średnio o 1,8 %. Oznacza to, że klienci grupy G korzystający z usługi kompleksowej zapłacą średnio miesięcznie od ok. złotówki więcej w PGE, do prawie dwóch złotych w przedsiębiorstwie Tauron (netto, dla średniego zużycia w grupie G11). Wielkość wzrostu uzależniona jest od grupy taryfowej (całodobowa G11 lub dwustrefowa G12) i całkowitego rocznego zużycia.

Skutki zatwierdzonych taryf dla poszczególnych grup odbiorców przestawia poniższa tabela:

OSD Zmiana taryfy w dystrybucji ogółem Zmiana taryfy w dystrybucji dla odbiorców w grupach G Zmiana taryfy sprzedawców z urzędu dla odbiorców w grupach G Łączna zmiana rachunku dla odbiorców w grupach G
  % % % %
ENEA Operator 3,2 3,1 0,7 1,8
ENERGA Operator 4,4 4,6 0,0* 2,3*
PGE Dystrybucja 3,4 2,5 0,6 1,5
RWE Stoen Operator 3,2 3,3 ** **
TAURON Dystrybucja 4,4 3,6 0,8*** 1,9***
RAZEM 3,9 3,4 0,5**** 1,8****

*) Energa Obrót na dzień 17-12-2014 r. nie posiada zatwierdzonej taryfy na 2015,

**) RWE Polska nie przedkłada taryfy do zatwierdzenia,

***) TAURON Sprzedaż GZE  nie przedkłada taryfy do zatwierdzenia - przedstawiono skutki dla odbiorców TAURON Sprzedaż (bez obszaru gliwickiego TAURON Dystrybucja),

****) Średnia nie obejmuje odbiorców TAURON Dystrybucja (obszar gliwicki) oraz RWE Stoen Operator

***

Taryfy na sprzedaż i dystrybucję energii wchodzą w życie 1 stycznia i będą obowiązywały do końca 2015 roku.

Decyzje zatwierdzające taryfy opublikowane zostały w Biuletynach Branżowych URE - Energia elektryczna z dnia 17 grudnia 2014 r. i są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Data publikacji : 17.12.2014
Data modyfikacji : 17.12.2014

Opcje strony

do góry