Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Najnowszy monitoring zmian sprzedawców energii

Jak wynika z cyklicznego monitoringu zmian sprzedawców energii elektrycznej, prowadzonego przez Prezesa URE, do końca listopada 2014 r. ponad 278 tys. gospodarstw domowych i blisko 122 tys. innych podmiotów dokonało takiej zmiany.

Liczba odbiorów z grupy taryfowej G, którzy w listopadzie 2014 r. zdecydowali się na przejście do innego dostawcy, wyniosła 14 237, wobec 12 381 w październiku. W grupie taryfowej A, B i C sprzedawcę energii zmieniło w listopadzie ub.r. 1 097 odbiorców.

Na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi

Więcej szczegółów o liczbie zmian sprzedawcy energii znajduje się w Informacjach dotyczących zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres XII 2010 r. do XI 2014 r.

Data publikacji : 02.01.2015

Opcje strony

do góry