Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Hurtowy rynek gazu ziemnego w czwartym kwartale 2014 roku

Jak wynika z cyklicznego monitoringu Prezesa URE, na koniec 2014 r. koncesję na obrót paliwami gazowymi posiadały 144 podmioty, czyli o sześć więcej niż w końcu września 2014 r. Aktywnie w obrocie gazem uczestniczyło 59 firm, wobec 58 kwartał wcześniej.

W IV kwartale 2014 r. wolumen transakcji zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC wyniósł 1 628 GWh, natomiast na giełdzie towarowej - 30 676  GWh.

W całym 2014 r. w wyniku realizacji kontraktów zawartych na Towarowej Giełdzie Energii SA dostarczono 44 619 144 MWh gazu ziemnego po średniej cenie 102,17 zł/MWh. W tym samym okresie kontrakty zawarte na rynku spot wyniosły 5 386 123 MWh, a na rynku terminowym - 105 074 954 MWh.

Wyniki notowań poszczególnych kontraktów są na bieżąco podawane na stronie www.wyniki.tge.pl.

Szczegółowe dane z cyklicznego monitoringu Prezesa URE przedstawia Informacja o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle za IV kwartał 2014 r.

Prezentowane dane zostały przygotowane na podstawie informacji przedłożonych Prezesowi URE przez koncesjonowane przedsiębiorstwa energetyczne.

Data publikacji : 05.02.2015
Data modyfikacji : 12.02.2015

Opcje strony

do góry