Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5998,Formularz-dotyczacy-ustawy-o-OZE.html
2022-01-24, 11:19

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Formularz dotyczący ustawy o OZE

Stowarzyszenia i organizacje zrzeszające przedsiębiorców działających na rynku OZE proszone są o wypełnienie i przesłanie do URE specjalnego formularza.

16 stycznia 2015 r. Sejm RP uchwalił ustawę o odnawialnych źródłach energii. W celu dokonania analizy nowego otoczenia prawnego, w którym funkcjonować będą wytwórcy energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, URE prosi o wypełnienie i przesłanie formularza (załączonego poniżej) dotyczącego ustawy o OZE.

W formularzu należy zawrzeć pytania/zagadnienia problemowe odnoszące się do przepisów ustawy budzących wszelkie wątpliwości interpretacyjne.

Wypełnione formularze powinny być przesłane w terminie do 20 marca 2015 r. na adres e-mail: Leszek.Wodzynski@ure.gov.pl.

Data publikacji : 23.02.2015
Data modyfikacji : 18.05.2015

Opcje strony