Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

15 marca obchodzimy Światowy Dzień Konsumenta

Z tej okazji Urząd Regulacji Energetyki przypomina o najważniejszych uprawnieniach, które przysługują każdemu konsumentowi energii i gazu oraz zwraca uwagę na problemy odbiorców na tych rynkach.

Podstawą działań informacyjnych i edukacyjnych Prezesa URE jest przekonanie o tym, że tylko odpowiednio poinformowany odbiorca może skutecznie dbać o własne interesy na rynku energii.

- Zwiększenie świadomości i wiedzy odbiorców, łatwiejszy dostęp do informacji o swoich prawach oraz edukacja konsumentów wywierają presję na sprzedawców. W efekcie sprzedawcy muszą zapewnić odpowiednie standardy obsługi świadomych swoich praw konsumentów - podkreśla Maciej Bando, Prezes URE.

 

Zmieniaj świadomie

Coraz większa liczba konsumentów decyduje się na zmianę sprzedawcy energii. Tylko w 2014 roku na taką zmianę zdecydowało się ponad 150 tysięcy konsumentów z grupy gospodarstw domowych. Tym samym liczba wszystkich odbiorców, którzy zrezygnowali z zakupu prądu u tzw. sprzedawcy z urzędu sięgnęła prawie 290 tysięcy.

Niestety do Urzędu trafiały skargi związane z wprowadzeniem konsumentów w błąd przy podpisywaniu umowy sprzedaży energii z nowym sprzedawcą. Z analizy skarg wynika, że zdarzały się sytuacje, w których przedstawiciele handlowi reprezentujący przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą energii przedstawiali się, niezgodnie z prawdą, jako pracownicy sprzedawcy z urzędu (przedsiębiorstwa z którym odbiorca miał podpisaną umowę). Odbiorcy zawierali nową umowę z innym sprzedawcą będąc przekonanymi, że jest to umowa z dotychczasowym sprzedawcą. Zdarzało się także, że przedstawiciele handlowi fałszywie informowali klientów, że dotychczasowy sprzedawca kończy działalność i w związku z tym odbiorcy muszą podpisać nowe umowy.

Urząd Regulacji Energetyki podejmuje działania na rzecz eliminowania takich praktyk i zapobiegania ich negatywnym konsekwencjom. Dlatego URE przypomina, że w przypadku otrzymania oferty zmiany sprzedawcy energii odbiorca powinien:

  • upewnić się, że osoba składająca ofertę jest rzeczywiście przedstawicielem przedsiębiorstwa energetycznego, za którego się podaje (odbiorca powinien zatem poprosić o okazanie legitymacji służbowej bądź identyfikatora lub upoważnienia);
  • przed podpisaniem umowy sprzedaży energii należy dokładnie zapoznać się z jej treścią, sprawdzając m.in. nazwę dostawcy, określone w umowie opłaty, okres obowiązywania umowy, warunki jej rozwiązania;
  • nie należy ulegać presji przedstawiciela handlowego, w przypadku namawiania do szybkiego podpisania umowy bez uprzedniego jej przeczytania; odbiorca nie powinien podpisywać umowy tylko na podstawie zapewnienia ze strony przedstawiciela handlowego, że ten dokładnie przedstawił ofertę;
  • w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do treści umowy należy poprosić przedstawiciela handlowego, aby pozostawił druk umowy oraz kontakt do siebie, a wątpliwości można wyjaśnić kontaktując się - na przykład - telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta danego przedsiębiorstwa lub z Punktem Informacyjnym dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych Urzędu Regulacji Energetyki, tel. 22 244 26 36;
  • dopilnować, by po zawarciu umowy odbiorca otrzymał egzemplarz podpisanej umowy wraz ze wszystkimi jej załącznikami (cennik, ogólne warunki umowy, wzór oświadczenia o odstąpieniu z oznaczeniem nazwy oraz adresem siedziby tego przedsiębiorstwa).

Solidnym wsparciem informacyjnym dla konsumentów jest serwis URE poświęcony zmianie sprzedawcy oraz zamieszczony tam Cenowy ENergetyczny Kalkulator Internetowy − CENKI. Przygotowana przez Urząd Regulacji Energetyki strona www.maszwybor.ure.gov.pl pomoże odbiorcom w gospodarstwach domowych zapoznać się z  procedurą zmiany sprzedawcy. Korzystając ze znajdującego się na stronie kalkulatora możemy także zapoznać się z ofertami sprzedawców energii i policzyć jej ceny, tj. koszty zakupu i dostarczenia do domu. Pamiętajmy przy tym, że kalkulator pokazuje różnicę w koszcie zakupu energii elektrycznej w ujęciu rocznym. Gdy jednak podpisujemy umowę wieloletnią skala oszczędności może ulec zmianie. Niektóre oferty sprzedawców zawierają bowiem różne ceny energii w kolejnych latach trwania umów wieloletnich. Dlatego zawsze należy dokładnie zapoznać się z ofertą przedstawianą przez sprzedawcę energii.

PAMIĘTAJ! Przed podpisaniem umowy wnikliwie zapoznaj się z jej warunkami, Jeśli umowa zostaje zawarta poza lokalem przedsiębiorcy (zazwyczaj umowy sprzedaży energii elektrycznej zawierane są w domach odbiorców, a przedsiębiorstwo reprezentowane jest przez akwizytora) i jej zapisy po wnikliwej lekturze nie odpowiadają odbiorcy - może ulec rozwiązaniu w ciągu 14 dni. Informację o odstąpieniu od zawartej umowy należy wysłać pocztą, koniecznie za potwierdzeniem odbioru. Odstąpienia można dokonać także osobiście, w siedzibie przedsiębiorstwa.

 

Szczegółowe i przydatne informacje dotyczące praw konsumentów na rynku energii i gazu, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zmiany sprzedawcy oraz charakterystyką potencjalnie zawieranych umów znajdują się w kompendium wiedzy przygotowanym z myślą o grupie odbiorców w gospodarstwach domowych - Zbiorze Praw Konsumenta Energii Elektrycznej i Zbiorze Praw Konsumenta Paliw Gazowych. Poradniki przygotowane przez Urząd Regulacji Energetyki we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów są dostępne na stronie internetowej URE w zakładce Poradnik Odbiorcy.

Więcej na temat praw konsumentów pisaliśmy także:

Dla ułatwienia poszukiwania interesujących odbiorców problemów i zagadnień Urząd przygotował listę odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

W Urzędzie, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy, tj. od 8.15 do 16.15, działa także infolinia, gdzie można uzyskać informacje telefoniczne. W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu : 22 244 26 36

Światowy Dzień Konsumenta, znany też jako Światowy Dzień Praw Konsumenta, to międzynarodowe święto obchodzone corocznie.

Po raz pierwszy obchody odbyły się w 1983 roku w rocznicę przemówienia prezydenta Johna Kennedy’ego, wygłoszonego w roku w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Dotyczyło ono projektu ustawy o ochronie praw konsumenta.

 

Data publikacji : 13.03.2015

Opcje strony

do góry