Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Monitoring zmian sprzedawcy energii elektrycznej

Jak wynika z cyklicznego monitoringu Prezesa URE, w styczniu br. zmiany sprzedawcy dokonało 10 771 gospodarstw domowych (grupa taryfowa G), podczas gdy w lutym 2015 r. liczba ta wyniosła 9 766.

Natomiast wśród odbiorców z grupy taryfowej A, B, C (odbiorcy przemysłowi) liczba zmian sprzedawcy odnotowana w styczniu 2015 r. wynosiła 9 233, podczas gdy w lutym br. przeprowadzono takich zmian 2 417.

Liczbę odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę energii w podziale na grupy odbiorców prezentuje poniższy wykres.

(Na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi)

Więcej szczegółów o liczbie zmian sprzedawcy energii znajduje się w: Informacjach dotyczących zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres od XII 2010 r. do II 2015 r.

Data publikacji : 03.04.2015
Data modyfikacji : 18.05.2015

Opcje strony

do góry