Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XXI Konferencja EuroPOWER

Kolejna edycja w cyklu Konferencji EuroPOWER potwierdziła, że jest to ważne forum wymiany wiedzy i doświadczeń ekspertów oraz przedstawicieli administracji. Konferencję objął patronatem honorowym Prezes URE.

Dwudniową debatę, która rozpoczęła się 8 kwietnia w warszawskim hotelu Westin, otworzyło wystąpienie wicepremiera Janusza Piechocińskiego. Następnie prezentację wprowadzającą przedstawił Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwo Gospodarki, na temat: „Polityka energetyczna UE i polityka energetyczna Polski w cezurze 2030 oraz 2050 roku. Dotychczasowe priorytety, sukcesy i porażki. Współdziałanie wspólnotowe czy sprzeczności narodowych interesów?”.

W dwóch pierwszych panelach dyskusyjnych uczestniczył Prezes URE, Maciej Bando. Tematem pierwszego panelu była „Strategia bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej”. Dyskutanci poruszali tematy w obrębie wątków wyznaczanych przez triadę - bezpieczeństwo, zrównoważony rozwój i środowisko. Choć jak zauważył jeden z panelistów, w dyskursie europejskim temat środowiska zawężany jest głównie do kwestii klimatycznych.  Motywem przewodnim dyskusji była koncepcja Unii Energetycznej. Jak zauważył w swoim wystąpieniu prezes URE: „obecnie potrzeba mniej nowych regulacji, a więcej determinacji w realizacji już przyjętych celów”.

Drugi panel poświęcono tematowi „Polska na konkurencyjnym europejskim rynku energii i gazu. Polski rynek energii”.  Odnosząc się do kwestii cen i miejsca Polski na rynkach energii szef URE podkreślał, że podnoszenie poziomu bezpieczeństwa nie odbywa się bezkosztowo. „Bezpieczeństwo kosztuje” - wskazywał regulator.

Uczestnicy trzeciego panelu debatowali o rynku gazu w Polsce, a pierwszy dzień konferencji zamknęła debata czterech byłych ministrów gospodarki.

Data publikacji : 09.04.2015

Opcje strony

do góry