Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Najnowszy numer Biuletynu URE

Zapraszamy do lektury pierwszego w tym roku numeru Biuletynu URE.

W najnowszym wydaniu prezentujemy dobre praktyki w zakresie grupowej zmiany sprzedawcy energii elektrycznej i gazu przeprowadzanej w Europie, a także przybliżamy Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 r. z perspektywy odbiorcy w gospodarstwie domowym.

Ponadto w Biuletynie zamieszczone zostały informacje i komunikaty Prezesa URE istotne dla sektora energii, w tym m.in. zasady i sposób ustalania oraz uwzględniania w taryfach dla ciepła zwrotu z kapitału, wykaz odbiorców przemysłowych na 2015 r., średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy, informacje dotyczące obowiązku elektronicznej rejestracji uczestników hurtowego rynku energii, a także średnia cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za 2014 r. czy też wskaźnik referencyjny ustalany dla potrzeb kalkulacji taryf.

Prezentujemy także obszerny aneks tabelaryczny z informacjami dotyczącymi taryf dla ciepła oraz decyzjami podjętymi w sprawie koncesji.


 

Data publikacji : 23.04.2015

Opcje strony

do góry