Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykazy odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenia wymagane ustawą o OZE oraz ustawą - Prawo energetyczne

Prezes URE opublikował dwie informacje, zawierające wykazy odbiorców, którzy złożyli oświadczenia wymagane ustawą o OZE oraz ustawą - Prawo energetyczne.

Zgodnie z art. 188 ust. 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii, w terminie do 18 kwietnia 2015 r. odbiorcy przemysłowi zobowiązani byli do złożenia oświadczeń Prezesowi URE potwierdzających spełnienie określonych w tym przepisie kryteriów. Przepisy te dają odbiorcom m.in. możliwość samodzielnego umorzenia świadectw pochodzenia OZE. Z kolei art. 9a ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne daje możliwość samodzielnego umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji.

Prezes URE opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki wykazy odbiorców przemysłowych, którzy skutecznie złożyli takie oświadczenie (Informacja Prezesa URE nr 17/2015).

W myśl art. 189 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii odbiorcy przemysłowi składają Prezesowi URE również oświadczenie potwierdzające zużycie nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym. Wykaz odbiorców, którzy złożyli takie oświadczenia został opublikowany w Informacji Prezesa URE nr 16/2015.

Data publikacji : 24.04.2015

Opcje strony

do góry