Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Hurtowy rynek gazu w I kwartale 2015

Z cyklicznego monitoringu prowadzonego przez URE wynika, że w I kwartale 2015 r., w porównaniu do I kwartału 2014 r., dostawy gazu na wejściach spoza krajów UE spadły o 4%, a dostawy z obszaru UE wzrosły o 72%.

Na koniec I kwartału 2015 r. koncesję na obrót paliwami gazowymi miało 145 podmiotów (na koniec grudnia ub. roku - 144), z czego 56 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym.

W I kwartale br. wolumen transakcji zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC wyniósł 2 432 GWh, natomiast na giełdzie towarowej - 33 948  GWh. Średnia cena gazu na rynku spot wyniosła w I kwartale 99,07 zł/MWh, a na rynku terminowym 111,26 zł/MWh. Wyniki notowań poszczególnych kontraktów są na bieżąco podawane na stronie www.wyniki.tge.pl.

Szczegółowe dane z cyklicznego monitoringu Prezesa URE przedstawia Informacja o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle za I kwartał 2015 r.

Prezentowane dane zostały przygotowane na podstawie informacji przedłożonych Prezesowi URE przez koncesjonowane przedsiębiorstwa energetyczne.

Data publikacji : 05.05.2015
Data modyfikacji : 08.05.2015

Opcje strony

do góry