Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Najnowszy Biuletyn URE już dostępny w sieci

Zapraszamy do lektury Biuletynu URE nr 2/2015 z siedemnastym Sprawozdaniem z działalności Prezesa URE. Tegoroczne Sprawozdanie zostało podzielone na cztery części, w których szczegółowo opisano działania podejmowane przez Prezesa URE w 2014 r. zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Działania regulacyjne w poszczególnych podsektorach energetyki: elektroenergetyce, gazownictwie, ciepłownictwie i podsektorze paliw ciekłych przedstawiono w części II. W następnej części przedmiotem Sprawozdania są kwestie promowania konkurencji oraz wzmocnienia pozycji odbiorcy paliw i energii (cz. III). W części IV opisano organizację i funkcjonowanie urzędu, a także wyniki kontroli, jakim podlegała działalność Prezesa URE w 2014 r. Ponadto w Biuletynie zamieszczone zostały informacje Prezesa URE istotne dla sektora energii, w tym m.in. wskaźniki stosowane przy ustalaniu zwrotu z kapitału w taryfach dla ciepła, średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedawana na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy ­- Prawo energetyczne, średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy oraz jednostkowe opłaty zastępcze dla kogeneracji obowiązujące w 2016 r.


 

Data publikacji : 02.07.2015

Opcje strony

do góry