Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6195,Informacja-Prezesa-URE-w-sprawie-sredniowazonego-kosztu-wegla-oraz-sredniej-ceny.html
2021-10-17, 22:17

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja Prezesa URE w sprawie średnioważonego kosztu węgla oraz średniej ceny energii wytworzonej w jednostkach centralnie dysponowanych

Działając na podstawie art. 46 ust. 7 ustawy z 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej Prezes URE poinformował, że w 2014 r. średnioważony koszt węgla zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane opalane węglem, z uwzględnieniem kosztów transportu węgla wyniósł 86,55 zł/MWh, a średnia cena energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki wytwórcze centralnie dysponowane opalane węglem wyniosła  178,18 zł/MWh.

Pełny komunikat w tej sprawie zawiera Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 25/2015 z 1 lipca 2015 r.

Data publikacji: 03.07.2015
Data modyfikacji: 03.07.2015

Opcje strony