Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowa, niższa taryfa dla dużych odbiorców PGNiG S.A.

Prezes URE zatwierdził nową, niższą taryfę dla PGNiG S.A., które dostarcza gaz do obiorców hurtowych i odbiorców końcowych zużywających powyżej 25 mln m3 paliwa rocznie.

Obniżenie średniej ceny gazu wysokometanowego dla odbiorców końcowych wyniesie 5,1 % i dla odbiorców hurtowych 4,7% a w przypadku gazu zaazotowanego odpowiednio 4,9 % i 4,8 %.

Jest to już trzecia obniżka cen gazu w taryfie PGNiG w 2015 r. (ceny gazu spadły od stycznia i od maja br.). Skumulowany spadek średnich cen gazu wysokometanowego wynosi 15,2 %,  a dla gazu zaazotowanego 9,2%.

Redukcja spowodowana jest utrzymującym się niskim poziomem cen ropy na świecie, co wpływa na obniżenie kosztów pozyskania gazu przez PGNiG w stosunku do kosztów uwzględnionych w kalkulacji cen ustalonych w aktualnie obowiązującej taryfie.

Nowe , niższe stawki będą obowiązywały do końca bieżącego roku.

Postępowanie w sprawie zmiany obowiązującej taryfy PGNiG Obrót Detaliczny, dostarczającej gaz do pozostałych odbiorców końcowych, w tym wszystkich odbiorców w gospodarstwach domowych, nie zostało dotychczas zakończone.

Data publikacji : 17.07.2015

Opcje strony

do góry