Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Hurtowy rynek gazu w II kwartale 2015 r.

Z cyklicznego monitoringu prowadzonego przez URE wynika, że w II kwartale 2015 r., w porównaniu do II kwartału 2014 r., dostawy gazu wysokometanowego na wejściach spoza krajów UE spadły o 3%, a dostawy z obszaru UE wzrosły o 17%.

Na koniec II kwartału 2015 r. koncesję na obrót paliwami gazowymi posiadały 151 podmioty, z czego 57 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym.

W II kwartale br. wolumen transakcji zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC wyniósł 1 309 GWh, natomiast na giełdzie towarowej - 18 405  GWh.

Średnia cena gazu na rynku spot wyniosła w II kwartale 95,67 zł/MWh, a na rynku terminowym - 101,65 zł/MWh. Na rynkach tych średni wolumen ofert zakupu gazu przekraczał średni wolumen ofert sprzedaży.

Wyniki notowań poszczególnych kontraktów są na bieżąco podawane na stronie www.wyniki.tge.pl.

Szczegółowe dane z cyklicznego monitoringu Prezesa URE przedstawia Informacja o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle za II kwartał 2015 r.

Data publikacji : 31.07.2015
Data modyfikacji : 31.07.2015

Opcje strony

do góry