Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiany sprzedawców energii w czerwcu 2015

W czerwcu br. do nowego dostawcy przeniosło się ponad 6,9 tys. gospodarstw domowych i niemal 2,5 tys. podmiotów instytucjonalnych.

Kolejny, comiesięczny monitoring URE wskazuje, że od początku procesu liberalizacji rynku energii elektrycznej, do końca czerwca br., sprzedawcę energii zmieniło ponad 343,7 tys. gospodarstw domowych i ponad 144 tys. innych podmiotów. Przebieg procesu tych zmian pokazuje poniższy wykres.

(na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi)

Więcej szczegółów o liczbie zmian sprzedawcy energii znajduje się w Informacjach dotyczących zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres od XII 2010 r. do VI 2015 r.

Data publikacji : 07.08.2015

Opcje strony

do góry