Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spadają ceny gazu dla odbiorców detalicznych PGNiG Obrót Detaliczny

W dniu 13 sierpnia 2015 r. Prezes URE zatwierdził korektę taryfy na obrót paliwami gazowymi PGNiG Obrót Detaliczny.

Korekta polega na obniżeniu cen gazu ziemnego wysokometanowego o 6,5%, a cen gazu zaazotowanego GZ-41,5 o 2,5%. Obniżki były możliwe ze względu na spadek kosztów zakupu gazu ziemnego - zarówno nabywanego na Towarowej Giełdy Energii jak i w kontraktach bilateralnych od PGNiG S.A.

W związku z tym, że zmianie nie ulegają zarówno stawki opłat abonamentowych jak i stawki opłat za dostarczanie gazu, spadek średnich płatności odbiorców jest niższy i dla gazu wysokometanowego wynosi średnio 4,5%, zaś dla gazu zaazotowanego GZ-41,5 - 1,9%.

W wyniku zatwierdzenia korekty taryfy przedsiębiorstwa płatności odbiorców gazu ziemnego wysokometanowego w gospodarstwach domowych nabywających ten gaz od PGNiG Obrót Detaliczny - w ramach umów kompleksowych - spadają średnio od 3,1 do 4,5%.

Skutki finansowe dla grup odbiorców, w których rozliczane są gospodarstwa domowe w podziale na obszary dystrybucyjne przedstawiono poniżej  (na podstawie zużycia gazu przez statystycznego odbiorcę w danej grupie taryfowej).

Oddział PSG: Płatność miesięczna wg taryfy Miesięczna różnica w płatnościach Zmiana płatności
dotychczasowej nowej    
[zł] [zł] [zł/m-c] w %
         
grupa taryfowa W-1.1 średnie zużycie roczne 1 257 kWh
w Gdańsku 25,33 24,54 -0,79 -3,1
w Poznaniu 24,97 24,18 -0,79 -3,2
w Tarnowie 24,98 24,19 -0,79 -3,2
w Warszawie 24,33 23,54 -0,79 -3,2
we Wrocławiu 25,17 24,38 -0,79 -3,1
w Zabrzu 25,84 25,05 -0,79 -3,1
średnia w skali kraju 25,10 24,31 -0,79 -3,1
grupa taryfowa W-2.1 średnie zużycie roczne 6 578 kWh
w Gdańsku 102,95 98,84 -4,11 -4,0
w Poznaniu 98,98 94,86 -4,12 -4,2
w Tarnowie 100,02 95,90 -4,12 -4,1
w Warszawie 96,52 92,40 -4,12 -4,3
we Wrocławiu 100,35 96,23 -4,12 -4,1
w Zabrzu 102,61 98,49 -4,12 -4,0
średnia w skali kraju 100,24 96,12 -4,12 -4,1
grupa taryfowa W-3.6 średnie zużycie roczne 24 783 kWh
w Gdańsku 356,43 340,92 -15,51 -4,4
w Poznaniu 350,38 334,87 -15,51 -4,4
w Tarnowie 341,98 326,47 -15,51 -4,5
w Warszawie 338,33 322,82 -15,51 -4,6
we Wrocławiu 351,79 336,28 -15,51 -4,4
w Zabrzu 351,68 336,17 -15,51 -4,4
średnia w skali kraju 348,43 332,92 -15,51 -4,5


O terminie wprowadzenia w życie taryfy decyduje przedsiębiorstwo, przy czym najwcześniej nowe ceny mogą zostać wprowadzone po 14, a najpóźniej po 45 dniach od decyzji Prezesa URE.

Nowe, niższe ceny gazu dla odbiorców indywidualnych będą obowiązywały do końca bieżącego roku.

Data publikacji : 13.08.2015

Opcje strony

do góry