Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6267,Informacja-dotyczaca-skladania-oswiadczen-o-ktorych-mowa-w-art-9e-ustawy-Prawo-e.html
17.06.2024, 17:52

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja dotycząca składania oświadczeń o których mowa w art. 9e ustawy - Prawo energetyczne

Zgodnie z ustawą, do składanego do URE wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia należy dołączyć oświadczenie, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej. W związku z tym Prezes URE opublikował Informację nr 35, adresowaną do podmiotów składających takie oświadczenia. To oświadczenie należy kwalifikować jako oświadczenie wiedzy a nie oświadczenie woli, a zatem może ono zostać złożone wyłącznie przez stronę postępowania toczącego się przed Prezesem URE. Nie jest możliwe podpisanie takiego oświadczenia przez pełnomocnika strony. Informacja nr 35 zawiera również wyjaśnienia, kto konkretnie może podpisać takie oświadczenie w zależności od formy prawnej podmiotu składającego oświadczenie.  

Szczegóły zawiera: Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 35 /2015 Dotycząca składania oświadczeń, o których mowa w art. 9e1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

Data publikacji : 30.09.2015

Opcje strony