Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6326,Hurtowy-rynek-gazu-ziemnego-w-III-kwartale-2015-r-wyniki-monitoringu-Prezesa-URE.html
22.07.2024, 22:49

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Hurtowy rynek gazu ziemnego w III kwartale 2015 r. - wyniki monitoringu Prezesa URE

Jak z wynika z danych o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle przygotowanych w ramach monitoringu hurtowego rynku gazu ziemnego, na koniec trzeciego kwartału br. koncesję na obrót paliwami gazowymi posiadały 165 podmioty, natomiast 58 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym.

W trzecim kwartale 2015 r. wolumen transakcji zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC wyniósł  1 153 GWh, natomiast na giełdzie towarowej – 14 057 GWh. W omawianym okresie w wyniku realizacji kontraktów zawartych na Towarowej Giełdzie Energii dostarczono 68 242 788 MWh gazu ziemnego po średniej cenie 105,23 zł/MWh. W tym okresie kontrakty zawarte zostały na wolumen 6 155 876 MWh na rynku RDNG, 2 077 064 MWh na rynku RDBG i 60 009 848 MWh na rynku terminowym - RTTG.

Wyniki notowań poszczególnych kontraktów są na bieżąco podawane na www.wyniki.tge.pl.

Szczegółowe dane cyklicznego monitoringu Prezesa URE przedstawia Informacja o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle za III kwartał 2015 r.

Prezentowane dane zostały przygotowane na podstawie informacji przedłożonych Prezesowi URE przez koncesjonowane przedsiębiorstwa energetyczne.

Data publikacji : 30.10.2015

Opcje strony