Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Inauguracyjne posiedzenie Rady Konsultacyjnej ds. Gazownictwa

28 października br. w siedzibie Izby Gospodarczej Gazownictwa odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Konsultacyjnej ds. Gazownictwa, powstałej na mocy Porozumienia pomiędzy Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i Izbą Gospodarczą Gazownictwa z dn. 16 czerwca 2015 r.

W spotkaniu uczestniczyli nowo powołani członkowie Rady Konsultacyjnej, przedstawiciele Izby Gospodarczej Gazownictwa oraz Urzędu Regulacji Energetyki.

Posiedzenie rozpoczęło wystąpienie Prezesa IGG Mirosława Dobruta i Prezesa URE Macieja Bando. Na wstępie wręczono powołania Członkom Rady Konsultacyjnej, wśród których znaleźli się reprezentanci IGG, EWE energia Sp. z o.o., PGNiG, Duon Dystrybucja S.A., Hermes Energy Group S.A., Grupy Azoty S.A., RWE Stoen Operator Sp. z o.o. oraz GAZ-SYSTEM S.A.

Stosownie do Porozumienia o współpracy, Rada Konsultacyjna opiniować będzie projekty dotyczące podstawowych zasad kształtowania rynku paliw gazowych z uwzględnieniem uwarunkowań krajowych i międzynarodowych, w tym regulacji Unii Europejskiej.

W trakcie spotkania poruszono kwestie dotyczące obszaru współpracy podmiotów rynkowych z operatorami systemów: przesyłowego i dystrybucyjnych. Rozmawiano także o stanie rynku gazu w Polsce oraz konieczności zapewnienia warunków do jego rozwoju. Podjęta problematyka dotyczyła również taryf gazowych, obowiązku utrzymywania rezerw przy imporcie ponad 100 mln m3 gazu rocznie i jego wpływu na konkurencyjność rynku. Uczestnicy spotkania omówili również zagadnienie „socjalizacji” kosztów utrzymania gazoportu.

Wśród wiodących wątków dyskusji znalazła się także tematyka zmiany sprzedawcy. Uczestnicy zapoznali się z planami i możliwościami działań edukacyjnych, marketingowych i PR na rzecz podniesienia wiedzy konsumentów na temat funkcjonowania rynku energii elektrycznej i gazu oraz przysługujących odbiorcom praw.

Data publikacji : 03.11.2015

Opcje strony

do góry