Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6343,Energia-Razem-grupowa-zmiana-sprzedawcy-energii-po-raz-pierwszy-w-Polsce.html
29.05.2024, 00:51

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Energia Razem - grupowa zmiana sprzedawcy energii po raz pierwszy w Polsce

Federacja Konsumentów startuje z pierwszą w Polsce akcją grupowej zmiany sprzedawcy energii skierowaną do odbiorców w gospodarstwach domowych. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki objął akcję Patronatem Honorowym.

Prawo wyboru sprzedawcy to jedno z podstawowych praw konsumenta. Niestety często spotykamy się z nieuczciwymi, wprowadzającymi w błąd praktykami handlowców, które prowadzą do podejmowania przez konsumentów niekorzystnych dla siebie decyzji, a co za tym idzie, zrażają odbiorców energii do podejmowania aktywności. Dlatego dużą szansę upatrujemy w inicjatywie podjętej przez Federację Konsumentów. Z perspektywy nie tylko konsumenta, ale i regulatora rynku ogromną wartość mają propozycje prostych i przejrzystych warunków umowy, bez żadnych kruczków. Jestem przekonany, że Federacja daje taką właśnie rękojmię uczciwych zasad. Liczę także na pobudzenie świadomości konsumentów i zbudowanie dobrych praktyk na naszym rynku energii - mówi Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

 

Na czym polega grupowa zmiana sprzedawcy ? Federacja Konsumentów (FK) chce zgromadzić jak największą grupę społeczną, która razem, aktywnie, jednym głosem wyrazi chęć zmiany sprzedawcy energii. Zmiany przeprowadzonej w nieskomplikowany sposób, przejrzyście. Każdy konsument może przystąpić do grupy, udział jest bezpłatny, a decyzję o podpisaniu umowy podejmujemy dopiero po przeprowadzeniu odwróconej aukcji wśród zgłaszających się sprzedawców. Aukcja będzie polegała na licytacji w dół, zwycięski sprzedawca będzie musiał zaproponować cenę niższą od pozostałych sprzedawców energii. Każdy zainteresowany sprzedawca ma możliwość zgłoszenia się, ale może się zdarzyć, że nie każdy zostanie dopuszczony do aukcji. Federacja Konsumentów sprawdzi proponowane konsumentom zapisy umów, aby zapewnić przejrzyste i uczciwe warunki sprzedaży energii elektrycznej.

W Unii Europejskiej, od 2011 roku za pośrednictwem organizacji konsumenckich z Holandii, Danii, Belgii, Austrii, Słowenii, Włoch, Portugalii, Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii ponad 4 000 000 osób uczestniczyło w akcjach grupowej zmiany sprzedawcy energii. Ponad 800 000 konsumentów zmieniło w ich wyniku sprzedawcę energii, co w przeliczeniu przyniosło im łącznie 730 milionów złotych oszczędności!

Przystąpienie do grupy niesie wymierne korzyści nie tylko finansowe. Dlaczego więc stosunkowo niewiele osób zmieniło sprzedawcę energii, mimo że możemy to robić od 2007r.? Z przeprowadzonych przez Federację Konsumentów badań wynika, że jako powód niezmienienia sprzedawcy polscy konsumenci podają: oszustwa ze strony akwizytorów, brak wiary w uzyskanie realnych korzyści, brak atrakcyjnych ofert, niewiedzę dotyczącą możliwości zmiany sprzedawcy, przekonanie, że jest to proces trudny i czasochłonny. Odpowiedzią na te stwierdzenia jest właśnie rozpoczynająca się akcja - stworzenie dużej i silnej grupy konsumentów, która dzięki odwróconej aukcji uzyskuje lepsze ceny, ale również uczciwe umowy oraz łatwy proces zmiany sprzedawcy.

Do udziału w naszej akcji zapraszamy 14 milionów polskich gospodarstw domowych. Dla nich przeprowadzimy aukcję, aby uzyskać atrakcyjną cenę energii elektrycznej, która dla wielu konsumentów stanowi znaczący wydatek w domowym budżecie. Od sprzedawców oczekujemy przejrzystych i uczciwych warunków: żadnych kar umownych, ukrytych opłat, klauzul niedozwolonych. Zweryfikujemy zapisy umowne i zmienimy je, jeśli nie spełnią naszych kryteriów. Działając razem jesteśmy w stanie osiągnąć to, czego żaden konsument z osobna nie uzyska - przełamujemy stereotyp, że z dużą firmą nie da się negocjować uczciwej umowy. Jestem przekonany, że udział w akcji to doskonała okazja, aby dać sobie szansę na oszczędności oraz pokazać siłę konsumenckiego głosu. - tłumaczy Kamil Pluskwa-Dąbrowski, Prezes Federacji Konsumentów. - Serdecznie zachęcam każdego konsumenta do przyłączenia się. Moim zdaniem warto - dodaje.

 

Jak będzie się to odbywać?

  • Rejestracja bez zobowiązań za pomocą krótkiego formularza on-line, dostępnego na stronie: www.energiarazem.org oraz w dalszym etapie przekazanie profilu zużycia energii elektrycznej przez każdego zapisanego uczestnika grupy - od 30 listopada 2015 r. do 27 stycznia 2016 r. Możliwa jest również rejestracja w kilkudziesięciu oddziałach Federacji Konsumentów, których adresy można znaleźć na stronie kampanii.
  • Federacja Konsumentów ustala warunki umów w imieniu wszystkich uczestników grupy.
  • Sprzedawcy zgłaszają chęć uczestnictwa do dnia aukcji.
  • Odwrócona aukcja - 28 stycznia 2016 r.
  • Każdy uczestnik otrzymuje indywidualną kalkulację możliwych oszczędności - od 3 marca 2016 r.
  • Uczestnik podejmuje decyzję, czy chce zmienić sprzedawcę energii do 16 kwietnia 2016 r. Sam proces zmiany następuje na podstawie rejestracji w naszej akcji, z zachowaniem wszelkich wymogów określonych przepisami prawa.

Gdzie szukać informacji o akcji, zarejestrować się, zadać pytanie np. w sprawie swojej rejestracji?

Strona kampanii Energia Razem: www.energiarazem.org.

Infolinia: (22) 211 80 55

Dedykowany mail: energiarazem@federacja-konsumentow.org.pl.

Strona Federacji Konsumentów: www.federacja-konsumentow.org.pl.

Media społecznościowe:

Czytaj więcej na temat grupowej zmiany sprzedawcy w Biuletynie URE.

Data publikacji : 01.12.2015
Data modyfikacji : 02.12.2015

Opcje strony