Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zasady ustalania zwrotu z kapitału na lata 2016-2020

Prezes URE opublikował informację nr 47/2015 w sprawie zasad i sposobu ustalania oraz uwzględniania w taryfach dla ciepła zwrotu z kapitału (kosztu kapitału) na lata 2016-2020.

W taryfach dla ciepła obowiązujących w 2016 r. należy stosować Pre-tax WACC nominalnie w wysokości 5,644%, natomiast po uwzględnieniu maksymalnej dodatkowej premii za reinwestowanie w przesyłanie oraz dystrybucję ciepła, Pre-tax WACC wyniesie 6,985%, a po uwzględnieniu premii za reinwestowanie w działalność wytwarzania ciepła, Pre-tax WACC to 6,538%.

Pełny tekst Informacji nr 47/2015.

Data publikacji : 23.12.2015
Data modyfikacji : 24.12.2015

Opcje strony

do góry