Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6370,Interpretacja-przepisow-ustawy-OZE.html
2021-11-29, 11:54

Strona znajduje się w archiwum.

Interpretacja przepisów ustawy OZE

Mając na uwadze zbliżające się wejście w życie przepisów rozdziału 4 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478), poniżej przedstawiamy informację Prezesa URE w sprawie ich interpretacji i stosowania.

Przedmiotowe przepisy wprowadzają m.in. nowy system wsparcia w postaci aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii, jak również modyfikują procedury oraz zasady otrzymywania świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytwarzanej w tego rodzaju instalacjach.

Data publikacji: 29.12.2015

Opcje strony