Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej

Prezes URE ogłasza kolejny przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej, zwane popularnie „białymi certyfikatami”.

Przetarg zostanie przeprowadzony oddzielnie dla trzech kategorii określonych w art. 16 ust. 3 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej:

  1. zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych;
  2. zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych;
  3. zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji.

Oferty przetargowe w jednym egzemplarzu należy składać w terminie do dnia 28 stycznia 2016 r. w Kancelarii Ogólnej w siedzibie Urzędu Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

Formuła przetargowa, przyjęta dla systemu białych certyfikatów, ma na celu stymulowanie zachowań energooszczędnych w drodze wyboru projektów przewidujących rozwiązania najbardziej efektywne, tj. takie, które pozwalają uzyskać największą oszczędność energii przy najniższym poziomie wsparcia bezpośredniego.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu zostało opublikowane 29 grudnia 2015 r. w Biuletynie Informacji Publicznej.

Data publikacji : 29.12.2015
Data modyfikacji : 29.12.2015

Opcje strony

do góry