Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Najnowszy Biuletyn URE już dostępny

Dostrzegając problem niewłaściwych zachowań niektórych sprzedawców energii chcących pozyskać nowych klientów (nie zawsze uczciwie), w Biuletynie URE nr 4/2015 wskazujemy możliwe zagrożenia, jakie mogą pojawiać się przy dokonywaniu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej i wskazujemy drogi wyjścia z zawartych - często pochopnie podpisanych - umów.

Ponadto w najnowszym kwartalniku przybliżamy właśnie rozpoczętą w Polsce pierwszą akcję grupowej zmiany sprzedawcy, zainicjowaną przez Federację Konsumentów, a także zagadnienie służebności przesyłu według najnowszej judykatury.

Zamieszczone zostały także informacje i komunikaty Prezesa URE istotne dla sektora energii, w tym m.in.: średnie kwartalne ceny energii elektrycznej niepodlegające obowiązkowi publicznej sprzedaży oraz średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II i III kwartale 2015 r., stopa wolna od ryzyka w IV kwartale 2015 r., stawki opłaty przejściowej na 2016 r., średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy, zasady i sposób ustalania oraz uwzględniania w taryfach dla ciepła zwrotu z kapitału na lata 2016-2020, wykazy odbiorców przemysłowych.

W aneksie tabelarycznym zawarto informacje o taryfach dla ciepła, decyzjach podjętych w sprawie koncesji oraz operatorach systemów elektroenergetycznych i gazowych.

Zapraszamy do lektury.

Data publikacji : 21.01.2016

Opcje strony

do góry