Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Forum „Zmieniamy Polski Przemysł” z udziałem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Prezes URE Maciej Bando wziął udział w corocznym Forum, które odbyło się 20 stycznia br. w Warszawie.

Uczestnikami Forum były najważniejsze postacie polskiej i europejskiej gospodarki, reprezentanci czołowych polskich przedsiębiorstw, przedstawiciele rządu oraz eksperci gospodarczy.

Podczas Forum dyskutowano o przyszłości polskiej gospodarki, opartej na wiedzy i innowacyjności. Zaproszonym gościom zaproponowano szeroki zakres tematów - zarówno w ramach sesji głównej, jak i w toczących się równolegle branżowych debatach panelowych.

W panelu nt. polityki energetycznej do 2050 r. w dyskusji, razem z prezesem URE, wzięli udział: Gérard Bourland - Dyrektor Generalny Grupy Veolia w Polsce; Andrzej Czerwiński - Poseł na Sejm RP, Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa; Bohdana Horáčková - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny CEZ Polska; Eryk Kłossowski - Prezes Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.; Janusz Steinhoff - Wicepremier, Minister Gospodarki w latach 1997-2001, Doradca PwC; Krzysztof Tchórzewski - Minister Energii.

Wśród tematów poruszanych podczas tej sesji znalazły się zagadnienia dotyczące potrzeby aktualizacji strategii energetycznej państwa, kwestie budowy rynku mocy, optymalny miks energetyczny w perspektywie krótko- i długoterminowej, rola wsparcia regulacyjnego dla poszczególnych źródeł energii oraz uwarunkowania międzynarodowe polskiej polityki. Prezes URE Maciej Bando, po raz kolejny w ostatnim czasie, podkreślił pilną potrzebę określenia kształtu rynku mocy i skonkretyzowania mixu energetycznego. Szef URE odnosząc się do podstawowej roli energetyki dla rozwoju wszystkich gałęzi gospodarki, przypomniał, że warunkiem nowych inwestycji i rozwoju gospodarczego, także partnerów międzynarodowych, jest dostępność energii, stabilność tego rynku, w tym także adekwatnych regulacji. Spotkanie było okazją do omówienia wyzwań, przed jakimi stanie polska gospodarka i energetyka w najbliższym czasie. Uczestnicy dyskusji kilkakrotnie podkreślali ważną rolę polskiego regulatora na rynku krajowym i międzynarodowym. Na zakończenie zabrał głos przedstawiciel Fundacji im. Lesława A. Pagi, odnosząc się do wypowiedzi prelegentów i prezentując ciekawe i nowe spojrzenie młodych analityków rynku energetyki na omawianą problematykę (Raport Fundacji, listopad 2015).

Forum zakończyła uroczysta Gala przyznania tytułów „Tego, który zmienia polski przemysł”. To już po raz szesnasty zostały wyróżnione osoby, instytucje i przedsiębiorstwa, które miały znaczący wpływ na pozytywne zmiany w polskim przemyśle i przyczyniły się do rozwoju całej gospodarki.

Data publikacji : 21.01.2016
Data modyfikacji : 21.01.2016

Opcje strony

do góry