Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Hurtowy rynek gazu ziemnego w IV kwartale 2015 r.

Jak z wynika z danych o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle, przygotowanych w ramach cyklicznego monitoringu hurtowego rynku gazu ziemnego, na koniec czwartego kwartału 2015 r. koncesję na obrót paliwami gazowymi posiadały 177 podmioty, natomiast 63 przedsiębiorstwa aktywnie uczestniczyły w obrocie gazem ziemnym.

W omawianym okresie wolumen transakcji sprzedaży zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC wyniósł  4 503 361 MWh, natomiast na giełdzie towarowej - 31 945 168 MWh.

W ub.r. w wyniku realizacji kontraktów zawartych na Towarowej Giełdzie Energii dostarczono 100 187 956 MWh gazu ziemnego po średniej cenie 102,64 zł/MWh. W tym okresie dostarczono 10 406 525 MWh na rynku RDNG, 3 447 180 MWh na rynku RDBG i 86 334 251 MWh na rynku terminowym RTTG. Średnia cena gazu dostarczonego w wyniku realizacji kontraktów zawartych na rynku RDNG w IV kwartale 2015 r. wyniosła 77,39 zł/MWh, na rynku RDBG 77,75 zł/MWh, na rynku terminowym 101,30 zł/MWh. Na wszystkich rynkach w IV kwartale 2015 r. średni wolumen ofert zakupu gazu przekraczał średni wolumen ofert sprzedaży.

Wyniki notowań poszczególnych kontraktów są na bieżąco podawane na www.wyniki.tge.pl.

Szczegółowe dane cyklicznego monitoringu Prezesa URE przedstawia Informacja o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle za IV kwartał 2015 r.

Prezentowane dane zostały przygotowane na podstawie informacji przedłożonych Prezesowi URE przez koncesjonowane przedsiębiorstwa energetyczne.

Data publikacji : 03.02.2016

Opcje strony

do góry