Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakres obowiązku zakupu energii elektrycznej, o którym mowa w ustawie OZE w kontekście regulacji dotyczących zasad bilansowania handlowego

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami uczestników rynku energii dotyczącymi zasad realizacji przez sprzedawcę zobowiązanego obowiązku zakupu energii z instalacji OZE, o którym mowa w ustawie o odnawialnych źródłach energii, w kontekście art. 43 tej ustawy, należy zauważyć, że z chwilą wejścia w życie wszystkich przepisów rozdziału 4 ustawy OZE, zostaną określone nowe mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, w instalacjach OZE, dokonując tym samym zmiany niektórych zasad funkcjonujących dotychczas na rynku elektroenergetycznym.

Warunkiem zakupu przez sprzedawcę zobowiązanego energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, jest zaoferowanie sprzedaży całej wytworzonej i wprowadzonej do sieci przesyłowej lub sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, w okresie co najmniej 90 następujących po sobie dni kalendarzowych - art. 42 ust. 2 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U.  z 2015 r. poz. 478 z późn. zm.).

 

Szczegóły w Informacji Prezesa URE nr 21/2016 w sprawie zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej, o którym mowa w art. 42 ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii w kontekście regulacji dotyczących zasad bilansowania handlowego.

Data publikacji: 01.04.2016

Opcje strony

do góry