Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wskaźniki stosowane przy ustalaniu zwrotu z kapitału w taryfach dla ciepła

Prezes URE określił 5 kwietnia br. wskaźniki, które będą stosowane przy ustalaniu zwrotu z kapitału w taryfach dla ciepła przedsiębiorstw koncesjonowanych.

Dotyczą one: średniej jednostkowej ceny wytwarzania ciepła w 2015 r., średniej jednostkowej stawki przesyłowej w 2015 r., wskaźnika zmian jednostkowych kosztów stosowanych paliw, wskaźnika zmian jednostkowych kosztów strat przesyłowych, udziału kosztów paliwa w kosztach wytwarzania ciepła ogółem oraz udziału kosztów strat ciepła w kosztach przesyłania i dystrybucji ogółem.

Szczegółowe dane znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 22/2016) w sprawie wskaźników stosowanych przy ustalaniu zwrotu z kapitału w taryfach dla ciepła.

Data publikacji : 06.04.2016

Opcje strony

do góry