Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Hurtowy rynek gazu ziemnego w I kwartale 2016 r.

Jak z wynika z danych o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle przygotowanych w ramach monitoringu hurtowego rynku gazu ziemnego, na koniec pierwszego kwartału br. koncesję na obrót paliwami gazowymi posiadało 181 podmiotów, natomiast 75 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym.

W pierwszym kwartale 2016 r. wolumen transakcji zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC wyniósł  5 959 708 MWh (średnia cena 87,43 zł/MWh), natomiast na giełdzie towarowej - 41 450 272 MWh (średnia cena 91,77 zł/MWh). W omawianym okresie dostarczono 6 216 782 MWh gazu ziemnego na rynku RDNG, 1 565 499 MWh na rynku RDBG i  33 667 991 MWh na rynku terminowym - RTTG.

Wyniki notowań poszczególnych kontraktów są na bieżąco podawane na www.wyniki.tge.pl.

W porównaniu do I kwartału 2015 r. w I kwartale 2016 r. o 4,8% wzrosła ilość gazu wysokometanowego przepływającego przez polski system przesyłowy. Dostawy gazu na wejściach z UE spadły o 42,4%. O 11,2% wzrosły dostawy do polskiego systemu przesyłowego spoza UE.

Informacje dotyczące miesięcznych zdolności przesyłowych na połączeniach transgranicznych, zdolności przesyłowych na połączeniach transgranicznych (SGT - przesył realizowany przez OGP Gaz-System S.A.), harmonogram udostępniania wolnych przepustowości na połączeniach transgranicznych, terminy składania wniosków oraz niezarezerwowane zdolności przesyłowe udostępniane są na stronie internetowej www.gaz-system.pl.

Szczegółowe dane dotyczące cyklicznego monitoringu Prezesa URE przedstawia Informacja o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle za I kwartał 2016 r.

Prezentowane dane zostały przygotowane na podstawie informacji przedłożonych Prezesowi URE przez koncesjonowane przedsiębiorstwa energetyczne.

Data publikacji : 03.05.2016

Opcje strony

do góry