Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wzrosła liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych

Jak wynika z cyklicznego monitoringu prowadzonego przez URE, liczba odbiorców z grupy taryfowej A,B,C wg stanu na koniec kwietnia 2016 r. zwiększyła się od końca 2015 r. o 6,7%, a liczba odbiorców w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G), wzrosła o 6,15%.

W marcu br. zmiany sprzedawcy dokonało 4 347 gospodarstw domowych (grupa taryfowa G), podczas gdy w kwietniu br. liczba ta wyniosła 4 683. Natomiast wśród odbiorców z grupy taryfowej A, B, C (odbiorcy przemysłowi) liczba zmian sprzedawcy odnotowana w marcu 2016 r. wynosiła 773, podczas gdy w kwietniu br.  przeprowadzono takich zmian 761.

Liczbę odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę energii w podziale na grupy odbiorców prezentuje poniższy wykres:

(na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi)

Szczegóły dotyczące liczby zmian sprzedawcy energii znajdują się w Informacjach dotyczących zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres od XII 2007 r. do IV 2016 r.

Data publikacji : 09.06.2016

Opcje strony

do góry