Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Hurtowy rynek gazu ziemnego w II kwartale 2016 r.

Monitoring hurtowego rynku gazu przeprowadzany przez Prezesa URE pokazuje, że na koniec II kwartału br. koncesję na obrót paliwami gazowymi posiadało 190 podmiotów, z czego 88 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym.

W drugim kwartale 2016 r. wolumen transakcji zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC wyniósł 2 784 827 MWh (średnia cena 72,90 zł/MWh), natomiast na giełdzie towarowej - 21 514 932 MWh (średnia cena 80,34 zł/MWh).

W tym okresie dostarczono 3 584 496 MWh gazu ziemnego na rynku RDNG, 1 020 108 MWh na rynku RDBG i 16 910 328 MWh na rynku terminowym - RTTG. Średnia cena gazu dostarczonego w wyniku realizacji kontraktów zawartych na rynku RDNG wyniosła 62,05 zł/MWh, na rynku RDBG - 62,32 zł/MWh, na rynku terminowym - 85,30 zł/MWh. Na wszystkich rynkach średni wolumen ofert zakupu gazu przekraczał średni wolumen ofert sprzedaży.

Wyniki notowań poszczególnych kontraktów są na bieżąco podawane na www.wyniki.tge.pl/pl.

Ponadto, w II kwartale br. o 1% wzrosła - w porównaniu do II kwartału 2015 r. - ilość gazu wysokometanowego przepływającego przez polski system przesyłowy. Dostawy gazu na wejściach z UE spadły o 11,6%. Dostawy z polskiego systemu przesyłowego poza UE wzrosły o 174%.

Szczegółowe dane cyklicznego monitoringu Prezesa URE przedstawia Informacja o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle za II kwartał 2016 r.

Data publikacji : 09.08.2016

Opcje strony

do góry