Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

15 września mija termin przekazania informacji przez OSD dotyczącej sprzedawców energii elektrycznej o największym wolumenie jej sprzedaży

Operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, w terminie do 15 września każdego roku, przekazują Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki informacje dotyczące sprzedawców energii elektrycznej o największym wolumenie jej sprzedaży w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia tego roku odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci dystrybucyjnej danego operatora na obszarze działania tego operatora (zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii).

Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy OZE na podstawie informacji, o których mowa w art. 40 ust. 2 tej ustawy, Prezes URE, w drodze decyzji, wyznacza sprzedawcę zobowiązanego:

  1. na obszarze działania danego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, w terminie do 15 października każdego roku, na rok następny;
  2. będącego sprzedawcą energii elektrycznej o największym wolumenie jej sprzedaży w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia tego roku na obszarze działania operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, w terminie do 15 października każdego roku, na rok następny.

 

Więcej szczegółów zawiera Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 41/2016 w sprawie przekazania informacji dotyczących sprzedawców energii elektrycznej o największym wolumenie jej sprzedaży w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r. odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci dystrybucyjnej danego operatora na obszarze działania tego operatora, o których mowa w art. 40 ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Data publikacji : 12.08.2016

Opcje strony

do góry