Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wzrosła liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej

Jak wynika z cyklicznego monitoringu URE, wzrosła liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej. W lipcu 2016 r. zmiany sprzedawcy dokonało 5 787 gospodarstw domowych (grupa taryfowa G), podczas gdy w sierpniu br. liczba ta wyniosła 6 204.

Natomiast wśród odbiorców z grupy taryfowej A, B, C (odbiorcy przemysłowi) liczba zmian sprzedawcy odnotowana w lipcu 2016 r. wynosiła 753, podczas gdy w sierpniu br. przeprowadzono takich zmian 765.

Liczbę odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę energii w podziale na grupy odbiorców prezentuje poniższy wykres:

(na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi)

Szczegóły dotyczące liczby zmian sprzedawcy energii znajdują się w Informacjach dotyczących zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres od XII 2007 r. do VIII 2016 r.

Data publikacji : 05.10.2016

Opcje strony

do góry