Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Najnowszy Biuletyn URE już dostępny

1 października 2016 r. weszła w życie nowa ustawa o efektywności energetycznej, której celem jest wprowadzenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie efektywności energetycznej z 25 października 2012 r. Ustawa zawiera szereg istotnych zmian w zakresie mechanizmu wspierania działań efektywności energetycznej, w tym: rezygnacje z przetargów, uproszczenie procedur przyznawania białych certyfikatów, odchodzenie od opłaty zastępczej i audyty energetyczne. Podstawowa zmiana dotyczy sposobu wykonywania obowiązku w zakresie efektywności energetycznej przez podmioty zobowiązane. W bieżącym wydaniu Biuletynu przedstawiamy informacje dotyczące tej ustawy, w tym w szczególności związane z taryfowaniem ciepła, z uwzględnieniem obowiązku wynikającego z ustawy.

Ponadto prezentujemy artykuł poświęcony wsparciu odbiorców wrażliwych energii i paliw gazowych poprzez dodatki energetyczne i ryczałt na zakup opału: komu przysługują, ich wysokości, procedury przyznania i wypłaty. Rozpoczynamy także cykl publikacji poświęconych zagadnieniom konfliktu interesów i profilaktyki antykorupcyjnej w administracji publicznej.

Informacje i Komunikaty Prezesa URE - to tym razem m.in. stopa wolna od ryzyka w III kwartale 2016 r., średnia kwartalna cena energii elektrycznej niepodlegająca obowiązkowi publicznej sprzedaży, wysokość zaktualizowanych na 2017 r. kwot kosztów osieroconych, korekty kosztów osieroconych oraz korekty kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2015 r., średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy, średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2016 r. oraz informacje w sprawie zmian w obszarze koncesjonowania rynku paliwowo-energetycznego po 1 sierpnia 2016 r.

Data publikacji : 13.10.2016

Opcje strony

do góry