Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zarządca Rozliczeń S.A. zaprasza na konsultacje „Instrukcji Rozliczeń Ujemnego Salda”

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki informuje o prowadzonych przez Zarządcę Rozliczeń S.A. konsultacjach „Instrukcji Rozliczeń Ujemnego Salda”. Dokument ten skierowany jest do wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 500 kW, których oferty wygrają aukcję na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii.  Zgodnie z treścią art. 93 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii wytwórca energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 500 kW, którego oferta wygrała aukcję, w celu sprzedaży tej energii przekazuje operatorowi rozliczeń energii odnawialnej sprawozdania miesięczne oraz wnioski o pokrycie ujemnego salda. Instrukcje będzie określać proces wnioskowania przez takiego wytwórcę o wypłacenie pomocy publicznej w aukcyjnym systemie wsparcia i dalsze działania z tym związane, w tym w szczególności: terminy przekazywania informacji i wypłat środków, treść wniosków o wypłacenie pomocy i formy składania tych wniosków, sprawozdań i innych niezbędnych dokumentów, korygowanie złożonych dokumentów, ewentualny zwrot udzielonej pomocy w przypadkach określonych ustawą o odnawialnych źródłach energii, itp.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Zarządcy Rozliczeń S.A. www.zrsa.pl/zapraszamy-do-udzialu-w-konsultacjach.

Uwagi należy zgłaszać na adres instrukcja@zrsa.pl, na formularzu zamieszczonym na stronie internetowej Zarządcy Rozliczeń S.A. do dnia 31 października 2016 r.

Data publikacji: 14.10.2016

Opcje strony

do góry