Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obowiązek złożenia oświadczenia wynikający z przepisów ustawy o zmianie ustawy o OZE

W związku z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2016 r., poz. 925), Prezes URE zwraca uwagę na szczególną sytuację prawną wytwórców, którzy wytworzą po raz pierwszy energię elektryczną w instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja, tj. po dniu 1 lipca lecz przed 31 grudnia 2016 r.

Wytwórcy, o których mowa w art. 6 ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii mogą, w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r., dokonywać sprzedaży wytwarzanej energii, z zastrzeżeniem, że będzie ona w całości wprowadzana do sieci i sprzedawana na giełdzie towarowej lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący w Polsce rynek regulowany. Jednak zgodnie z przepisami ustawy zmieniającej, warunkiem umożliwiającym dokonywanie sprzedaży wytwarzanej energii jest złożenie przez wytwórcę oświadczenia, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o OZE, zgodnie z którym energia elektryczna wytworzona w tej instalacji będzie w całości wprowadzana do sieci i sprzedawana na giełdzie towarowej lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący w Polsce rynek regulowany.

Oświadczenie to należy złożyć na co najmniej 14 dni przed dniem pierwszego wytworzenia energii elektrycznej.

Więcej szczegółów na temat obowiązków wynikających z art. 6 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii zawiera Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 51/2016.

Data publikacji: 14.10.2016

Opcje strony

do góry