Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podstawowe obowiązki przedsiębiorstw energetycznych - sprzedawców zobowiązanych

Prezes URE przedstawia informację na temat praw i obowiązków nałożonych przepisami ustawy OZE na podmioty pełniące funkcję sprzedawców zobowiązanych.

Działając na podstawie przepisów ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, regulator ryku energii wyznacza, w drodze decyzji, sprzedawców zobowiązanych:

  1. na obszarze działania danego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, w terminie do 15 października każdego roku, na rok następny,
  2. będącego sprzedawcą energii elektrycznej o największym wolumenie jej sprzedaży w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia tego roku na obszarze działania operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, w terminie do 15 października każdego roku, na rok następny.

Prezentowany dokument nie stanowi źródła praw i obowiązków dla podmiotów, a jest wyłącznie omówieniem - o charakterze skrótowym i poglądowym - najważniejszych norm prawnych adresowanych do podmiotów pełniących funkcję sprzedawców zobowiązanych. 

Więcej szczegółów w sprawie  podstawowych obowiązków przedsiębiorstw energetycznych wyznaczonych przez Prezesa URE sprzedawcami zobowiązanymi zawiera Informacja Prezesa Urzędu Energetyki nr 55/2016.

Data publikacji : 24.10.2016

Opcje strony

do góry